Press "Enter" to skip to content

Hayal Nut – Kurumsal Referanslar

parca 0

Hayal Nut taşımalarında bizi tercih ettiği için teşekkür ederiz…

Hayal Nut Kimdir?

Firmamızın 15.500 dekar işlenebilir tarım arazisi mevcut olup bunun ortalama 4000 dekarı hububat, 5000 dekarı çekirdeksiz kuru üzüm, 500 dekarı tütün, 1500 dekarı karpuz, 450 dekarı fidancılık, 1500 dekarı zeytin ve kalan kısmında ise mısır, pamuk ve sebze tarımı yapılmaktadır.

Çevre köy hudutları içerisinde ise belde halkımızın yaklaşık 7500 dekar tarım arazisi bulunmakta olup beldede yetiştirilen ürün çeşitlerini oralarda da yetiştirmektedirler.

Üzüm, iklim ve toprak istekleri yönünden çok seçici olmayışı, çoğalma yöntemlerinin kolay oluşu ve çok çeşitli şekillerde tüketilebilmesi gibi sebeplerden dünyadaki en yaygın kültür bitkilerinden birisidir. Dünya yaş üzüm üretimi yaklaşık 7,5 milyon hektar alanda gerçekleştirilmekte olup, üretim miktarı, iklim şartlarına bağlı olarak değişmekle birlikte, yıllık 65 milyon ton civarında seyretmektedir.

Bir Cevap Yazın